Selidbe Gluhak

Selidbe Gluhak kvalitetu svojih usluga dokazuju zadovoljstvom navedenih klijenata i veliki broj drugih koje su selili tokom niza godina uspješnog rada. Vrlo velike poznate firme i javne ustanove koje smo preselili, sa razlogom se ponovno vrlo rado obraćaju nama za pomoć kod preseljenja. Provjerite zašto je poznato ime SELIDBE GLUHAK JOSIP I SIN u Hrvatskoj i širom cijele Europe, zadržalo vrlo veliko povjerenje među strankama. Udovoljit ćemo svim vašim potrebama i zahtjevima. Potrudit ćemo se maksimalno da sa nama vaše preseljenje bude što manje stresno za Vas i Vašu obitelj. Za sve Vas smo na usluzi maksimalno, tu smo za sve informacije koje su Vam potrebne, za što kvalitetniju pripremu oko preseljenja tako da ga možemo u što kraćem roku završiti na obostrano zadovoljstvo.

Reference

 • Croatia Arlines
 • Robert Bosch d.o.o.
 • Mccann – Erickson Croatia d.o.o.
 • Institut za arheologiju
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Belupo – ljekovi i kozmetika d.d.
 • Kuhne & Nagel
 • Tekstilpromet d.d.
 • TKZ d.o.o.
 • The World Bank
 • Croatia Osiguranje
 • Zagrebaki Holding d.o.o.
  (Podrunica Robni terminali)
 • Ministarstvo Pravosua – odjel investicija
 • Dravno Odvjetništvo Republike Hrvatske
 • Središnji Dravni ured
  (za upravljanje dravnom imovinom)
 • Zagrebaki Holding d.o.o. (Podrunica Gradska groblja)
 • Grad Zagreb – Gradski ured (za imovinsko pravne poslove i imovinu grada)
 • Županijsko Dravno odvjetništvo – Velika Gorica
 • Opinsko Dravno odvjetništvo – Velika Gorica
 • Mnogobrojne izlobe u zemlji i inozemstvu pokojnog Hrvatskog kipara Duška Damonje
 • Zbirka umjetnina – Ante i Wiltrude Topi Mimara
 • Esplanade Oleander
 • Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Dravni zavod za zaštitu od zraenja
 • Renault Trucks
 • Jadran Film
 • Kliniki Bolniki centar – Šalata
 • Hrvatski Sabor Kulture
 • Control Engineering d.o.o.
 • CCS ulaganja d.o.o.
 • Vijee Maarske Nacionalne manjine
 • Rezidencija Turskog Veleposlanstva
 • Veleposlanstvo Republike Maarske
 • Bugarsko Veleposlanstvo
 • Španjolsko Veleposlanstvo
 • Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
 • Horizont Internacional d.o.o.
 • Andress + Hauser d.o.o.
 • Servier Pharma d.o.o.
 • Saint – Gobain Isover Hrvatska d.o.o.
 • Privatno jezino informatika gimnazija – Svijet
 • Feromet – gradnja Zagreb
 • Prvi Faktor d.o.o.
 • Javni biljenik Stjepan Šaškor
 • Nova Invest d.o.o.
 • Lantea d.d.
 • Zagrebaki Elektrini Tramvaj d.o.o.
 • Vatech d.o.o.
 • Inpro d.o.o.
 • Antera d.o.o.
 • Velux hrvatska
 • Kolnoa d.o.o.
 • Prizma d.o.o.
 • Trade Air
 • 4 TH Dimension d.o.o.
 • Ipos d.o.o.
 • IB Grant Thornton
 • DEA – D d.o.o.
 • Korpus d.o.o.
 • Desk d.o.o.
 • X Gimnazija – Ivan Supek
 • Primacotrans d.o.o.
 • Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti
 • Banica d.d.
 • Tectus d.o.o.
 • Alfa Meditrade d.o.o.
 • Edita Editoris d.o.o.
 • Sveuilište u Zagrebu – Medicinski Fakultet
 • Sveuilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
 • Sveuilište u Zagrebu – Agronomski Fakultet Dekanat
 • Radio televizija Sljeme Mađarsko kulturno društvo
 • Arhitektura Tholos projektiranje d.o.o.
 • Inter Bonos d.o.o.
 • Polimedika d.o.o.
 • Cosmopolitan Life d.d.
 • Javni bilježnik – Branko Ranogajec
 • Kartaga Travel
 • Koncept Media d.o.o.
 • Institut za Arheologiju
 • Barbara West d.o.o.
 • Heluks d.o.o.
 • M.V.S. automatizacija za proizvodnju trgovinu i servis
 • LM Ericsson International AB Croatia
 • ATP Projektiranje d.o.o.
 • Doron Net d.o.o.
 • Most d.o.o.
 • Banka Sonic
 • Tehniko Veleuilište u Zagrebu
 • Prodex – Zagreb d.d.
 • Udruženje obrtnika grada Zagreba
 • Hrvatsko Geološko društvo
 • HVB – Splitska banka
 • Poliklinika za rehabilitaciju sluha i govora – Suvag
 • Unidental d.o.o.
 • ProKlima d.o.o.
 • Puši d.o.o.
 • Intersnack Adrijatic d.o.o.
 • Lindab d.o.o.
 • Energetix d.o.o.
 • Schneider Electric d.o.o.
 • Inker d.d.
 • Porr Hrvatska d.o.o.
 • Zemunik – Šport d.o.o.
 • Dokument IT d.o.o.
 • Mustang d.o.o.
 • enska Infoteka
 • Nava d.o.o.
 • Tomko d.o.o.
 • Baukida d.o.o.
 • Medicopharmacija d.o.o.
 • Bajkmont d.o.o.
 • Gimpex gospodarska vozila d.o.o.
 • Dr. Tihomir Domazet
 • Odvjetniko društvo Vujasin & Lackovi – Starevi
 • Odvjetniko društvo Eterovi i Šarac
 • Odvjetniko društvo Mari i partneri
 • Odvjetniko društvo Pearevi & Reli
 • Odvjetniki ured – Tea Milankovi
 • Likvidus d.o.o.
 • R.M.L. studio d.o.o.
 • Kamelija promet d.o.o.
 • I.K. tekstil d.o.o.
 • Copan Zagreb d.o.o.
 • NLK projekt d.o.o.
 • Svijet Marketing
 • Austrotherm BH d.o.o.
 • Školska knjiga d.d.
 • Zagreb klijent servis d.o.o.
 • Spona komunikacije d.o.o.
 • Gorea Plus d.o.o.
 • Arka 96 d.o.o.
 • Team d.o.o.
 • Metaling d.o.o.
 • Hrvatski Restauratorski zavod
 • Uriho – Zagreb
 • Duropack karton d.o.o.
 • Nove instalacije d.o.o.
 • Stribor i Drezga d.o.o.
 • ABF Group Giu.
 • Tayssenkrupp Elevator d.o.o.
 • Media – Centar d.o.o.
 • Bantel d.o.o.
 • Dalmacija cement
 • Zamirnet d.o.o.
 • Štedno kreditna zadruga – Gradec
 • Adac d.o.o.