Demontaža i montaža namještaja

Demontaža i montaža namještaja usluga je koju često pružamo svojim klijentima prilikom selidbe. Zbog velikih dimenzija i težine pojedinog namještaja često dolazi do otežanog prijenosa ili nemogućnosti prijenosa namještaja u cijelosti. U večini slučajeva to su ormari, stolovi, vitrine i drugo. Tada naši djelatnici vrše uslugu demontaže namještaja. Odnosno montaže u prostoru u kojem se namještaj seli. Manje demontaže i montaže se ne naplaćuju zasebno već ulaze u potrošeno vrijeme odnosno u cijenu satnice. Veće demontaže i montaže naplaćuju se  prema tome koliko su zahtjevne i komplicirane. Ako to situacija nalaže manji broj naših djelatnika će doći ranije i demontirati namještaj. Isto tako kada su stvari prevezene i raspoređene na odredištu moguće je da nekoliko naših djelatnika ostane montirati namještaj ili ako je moguće montiramo ga odmah.

Nakon što ispraznite stvari iz namještaja koji se seli potrebno je izmjeriti i provjeriti dali se namještaj može iznijeti iz prostorije. Kao i dali se može unijeti u prostoriju gdje se namještaj seli. Ukoliko to nije moguće realizirati potrebno je vršiti demontažu namještaja prije selidbe i montažu istoga po dolasku u prostor gdje se namještaj seli. Naši djelatnici rado će Vas savjetovati o samom postupku.

Kod svakog preseljenja posebnu pažnju posvećujemo zaštiti za namještaj koji se seli kako bi ga zaštitli od oštećenja. U svakom vozilu raspolažemo sa tridesetak deka s kojima se namještaj štiti, te veže gurtnama radi sigurnosti u transportu.

Usluge transporta
Demontaža i montaža namještaja

Postupak selidbe

Kada se utvrdi termin i vrijeme selidbe naša stručna ekipa dolazi na dogovorenu adresu i po naputku klijenta utvrđuju koje se stvari sele na odredišnu adresu. Radnici po dolasku vrše demontažu namještaja, utovar odnosno iznose namještaj iz stana na kamion ili kombi gdje se namještaj slaže, veže sa gurtnama i štiti sa dekama kako bi bio što sigurniji prilikom transporta. Nakon utovara stvari prevozimo na odredišnu adresu gdje se vrši istovar po uputama stranke.